Kecenderungan penyulutan

Prosedur ini berlaku untuk rokok yang terbakar di sepanjang kolom tembakau dan setara dengan yang dijelaskan dalam ISO 12863 dan ASTM E2187.

Prosedur

Rokok yang telah dinyalakan ditempatkan dalam kamar uji kecenderungan penyulutan pada substrat standar dan dimonitor untuk pembakaran ‘panjang penuh’. Selama pengujian, rokok dicatat sebagai ‘pembakaran panjang penuh’ ketika rokok terus terbakar atau melewati bidang depan kertas pembungkus filter (atau melewati pin logam untuk rokok ujung non-filter). Rokok dicatat sebagai ‘pembakaran tidak panjang penuh’ ketika rokok berhenti terbakar sebelum mencapai bidang depan kertas pembungkus filter (atau ujung pin logam untuk rokok ujung non-filter).

Ignition propensity example