Pengujian Tembakau

Pengujian tersedia untuk berbagai jenis tembakau termasuk cerutu, rokok lintingan, dan tembakau tanpa asap.

Seperangkat pengujian terpisah tersedia untuk mematuhi peraturan ANVISA. Semua senyawa pada rancangan daftar Senyawa Berbahaya atau Berpotensi Berbahaya (HPHC) FDA juga dapat diuji.

Tobacco testing example

Pengujian tembakau

amonia amonia
benzo[a]pirena benzo[a]pirena
eugenol eugenol
rasa berdasarkan permintaan
humektan gliserol, propilen glikol, trietilen glikol
mentol mentol
merkuri merkuri (hg)
logam arsen (as), kadmium (cd), kromium (cr), timbal (pb), nikel (ni), selenium (se)
kelembapan kelembapan
kandungan nikotin (crm62) kandungan nikotin (crm62)
nikotin dan alkaloid individu nikotin, nornikotin, anabasin, anatabin, miosmin (gc / ms)
nikotin dan alkaloid keseluruhan nikotin, nornikotin, anabasin, anatabin, miosmin (dijumlahkan) (cfa) (iso 15152)
nitrat nitrat
nitrit nitrit
n,n-nitrosodimetilamina (ndma) n,n-nitrosodimetilamina (ndma)
ph ph
bahan pereduksi sebagaimana menurut iso 15153 (ekuivalen crm37)
natrium propionat natrium propionat
asam sorbat asam sorbat
densitas pengisian tembakau densitas pengisian tembakau
nitrosamina khusus tembakau (tsna) 4-(n-nitrosometilamino)-1-(3-piridil)-1-butanon (nnk), n-nitrosonornikotin (nnn), n-nitrosoanabasin (nab), n-nitrosoanatabin (nat)
triasetin triasetin

GOTHIATEK®

Benzo[a]pirena Benzo[a]pirena
Logam Arsen (As), kadmium (Cd), kromium (Cr), timbal (Pb), nikel (Ni)
Nitrit Nitrit
Nitrosamina volatil N,N-nitrosodimetilamina (NDMA)
Nitrosamina khusus tembakau (TSNA)