Wij nemen de verantwoordelijkheid van onze onderneming serieus

Veel van onze klanten hebben programma's waarbij ze zich moeten houden aan ambitieuze doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In onze rol als kernleverancier begrijpen we de noodzaak, onze klanten te ondersteunen bij hun missie duurzame hervormingen binnen hun toeleveringsketens voor elkaar te krijgen. Onze eigen agenda voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is daarvoor een belangrijk middel, niet alleen bij het ondersteunen van onze klanten, maar ook bij het verlagen van onze kostenstructuur en het verdienen van een licentie om als vertrouwd lid van de gemeenschap actief te zijn.

Milieu

Als we de omgeving waarin we werken begrijpen, kunnen we milieueffecten reduceren door nieuwe inzichten in onze strategische bedrijfsplanning op te nemen en zodoende voortdurend aan verbetering werken. Dit omvat:

Zodoende gebruiken we waar mogelijk milieuvriendelijke en duurzame bronnen en producten vervaardigd uit gerecycleerde of recyclebare materialen.

We promoten ons milieubeleid bij al onze leveranciers, vervoerders en anderen die werken voor of namens ons, in de verwachting dat ook zij voor een verantwoorde en pro-actieve aanpak van milieuproblemen zullen kiezen.

Efficiënt gebruik van hulpbronnen maximaliseren en het optreden van afval minimaliseren.

Klanten, medewerkers en leveranciers op een actieve manier uitnodigen om mogelijkheden die nieuwe technologieën en verbeterde processen ons bieden te benutten om zo milieueffecten verder terug te dringen.

Het opleiden, trainen en motiveren van onze medewerkers, zodat zij zich bewust zijn van de potentiële milieueffecten van hun acties en zodoende hun rol begrijpen bij de reductie van de impact die het bedrijf heeft op het milieu.

Het bewaken van ons energie- en waterverbruik en, waar nodig, investeren in de juiste technologie om behoud van de natuur en verbeterde efficiency te realiseren.

Het managen van de milieueffecten, met name het voorkomen van verontreiniging, als integraal onderdeel van het ISO 14001 geaccrediteerde milieumanagementsysteem van ons bedrijf. Meetbare doelstellingen vaststellen om uitstoot, lozingen en afval te verminderen is een wezenlijk onderdeel van onze systemen.

Zorgen dat alle relevante milieuwet- en regelgeving wordt nageleefd, evenals andere normen die ons bedrijf onderschrijft en die betrekking hebben op milieu-aspecten.

Deze inzet voor het milieu en de effectiviteit ervan worden periodiek herzien en zo nodig aan veranderende omstandigheden aangepast.

Bedrijfscode Ethisch Beleid

Essentra PLC's Ethics Code
Ethische Code van Essentra plc PDF 0.14MB

Essentra is vastbesloten ervoor te zorgen dat al haar activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en volgens de hoogste normen van ethisch verantwoord zakendoen.

De Bedrijfscode Ethisch Beleid van Essentra (de code) behandelt onze positie en verwachtingen omtrent belangrijke bestuurs- en conformiteitsonderwerpen en is van toepassing op al onze medewerkers wereldwijd of ze nu werken in de fabriek of op kantoor. De code behandelt anti-corruptie, belangenconflicten, handel met voorkennis en soortgelijke onderwerpen.

We hebben een trainingsprogramma dat ervoor zorgt dat werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en dat ze de code naleven.