Serialisatieoplossingen

test

Vervalsers worden steeds slimmer en geavanceerder. Ze gebruiken steeds intelligentere manieren om in de toeleveringsketen te infiltreren. Om deze groeiende bedreiging het hoofd te bieden, worden in de hele wereld verschillende antivervalsingsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder serialisatie. Serialisatie is het systeem van het volgen, traceren en verifiëren van producten via unieke identificatiecodes. Essentra begrijpt de uitdagingen en de toenemende dreiging van vervalsingen en heeft daarom een reeks serialisatieoplossingen voor dozen en etiketten ontwikkeld. Deze oplossingen maximaliseren de veiligheid en traceerbaarheid van uw producten. 

Essentra verzorgt unieke digitaal gedrukte serialisatie op itemniveau met extern geleverde gegevens. Hiermee vervalt de noodzaak voor klanten om dit proces intern te beheren. De kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat de juiste en passende serialisatiegegevens van het gegevensmanagementsysteem zonder duplicatie worden afgedrukt. Vervolgens worden er post-printcontroles uitgevoerd om de leesbaarheid te garanderen. De gebruikte serialisaties worden geregistreerd en aangeleverd in een rapport dat voldoet aan de gegevensbeheervereisten van onze klanten. 

We bieden onder meer de volgende oplossingen:

  • Geserialiseerde kartonnen dozen
  • Geserialiseerde etiketten
  • Openlijke en verborgen authenticatietechnologie beschikbaar
  • Minimaliseert de impact van serialisatie op verpakkingslijnen

Producten