COR™-filter

Het COR™-filter bestaat uit twee filtersegmenten rond een lege holte, wat een geventileerde sigaret met een aanzienlijk verminderd koolmonoxidegehalte, maar met behoud van een vergelijkbare smaak mogelijk maakt.

Filterconstructie

Bestaat uit een tabak- en mondstuksegment van hoogwaardig gesponnen celluloseacetaat rondom een holle centrale holte. Het mondsegment heeft een grotere trekweerstand dan het tabaksegment.

Beide segmenten worden omsloten door een standaard of een poreuze filterwikkel. Als kwaliteitsalternatief kan voor het mondsegment niet-omwikkeld acetaat gebruikt worden. De holte in het midden wordt gecreëerd doordat de filtersegmenten in een buitenwikkel zijn gewikkeld, die ook standaard of poreus kan zijn, afhankelijk van ventilatie-eisen.

Het filter is bedoeld voor geventileerde producten, die traditioneel teer en nicotine meer reduceren dan koolmonoxide en andere gassen in de dampfase. Het COR™-filter is specifiek ontwikkeld om een gewenste werking te leveren en filtert minder teer uit bij een acceptabele trekweerstand.

Het maakt ook een hoger ventilatieniveau mogelijk om de teerafgifte te bereiken, maar met minder koolmonoxide.

Er zijn verschillende configuraties, lengtes en omtrekken beschikbaar zodat streng gecontroleerde sigarettenoplossingen mogelijk zijn.

Cor Example

Kenmerken en voordelen

  • De vermindering van de koolmonoxide-afgifte staat in verhouding tot de vermindering van teer. Hierdoor wordt een vergelijkbare smaak behouden, met name in sigaretten met heel weinig teer.
  • Behoudt de rookervaring van een standaard mono-acetaatfilter zelfs bij een hoog ventilatieniveau
  • Goed geaccepteerde uitstraling
  • Reductie van het gehalte aan koolmonoxide om aan de wettelijke eisen te voldoen (of hier duidelijk onder te blijven) met behoud van de gewenste sigarettensmaak
  • Grotere ontwerpflexibiliteit is mogelijk door verschillende varianten van drukval, ventilatieniveaus en retentie-eigenschappen