Zapewnianie jakości i akredytacja

Korzystamy z rygorystycznego programu zapewnienia jakości, dbając o stosowanie procedur kontrolnych związanych z wszystkimi aspektami naszej działalności mającymi wpływ na jakość produktów i usług.

Kwalifikacje w zakresie zapewniania jakości

ISO 9001:2008
ISO 14001
cGMP
GMI
BRC / IOP
FSC®/ SFI
PS9000

Zarządzanie ryzykiem

Plan zarządzania ryzykiem

Dysponujemy solidnym i sprawdzonym planem zarządzania ryzykiem w celu unikania i minimalizowania ryzyka, które mogłoby mieć negatywny wpływ na nasze działania, a także ochrony naszych klientów, pracowników i oddziałów.

Plan kryzysowy

Te środki zapobiegawcze idą w parze z wszechstronnym Planem awaryjnym (DRP), który bazuje na naszych licznych zakładach oraz ich zgodności ze standardami ISO 9001, PS 9000, jak również z dobrymi praktykami produkcji. Plan DRP oferuje solidne ramy umożliwiające ochronę zdolności wytwórczej w razie zakłócenia produkcji w zakładzie lub w danym oddziale.