Zabezpieczenia opakowań

Nasze kartony mogą posiadać strukturę warstwową wykonaną wieloma technikami w celu stworzenia unikatowych rozwiązań jawnych i ukrytych zabezpieczeń. Funkcje zabezpieczeń mają na celu zapewnienie różnych poziomów i rodzajów zabezpieczeń w zależności od potencjalnego ryzyka i metody fałszerstwa. Efektem jest pakiet rozwiązań, które są skuteczne na wszystkich etapach łańcucha dostaw, praktycznie w każdym miejscu na świecie. Wybierz odpowiednie funkcje z poniżej przedstawionych, aby stworzyć poziom zabezpieczenia odpowiedni do swoich potrzeb uwierzytelnienia.

Trzy poziomy zabezpieczeń

  • Jawne: widoczne gołym okiem 
  • Ukryte: nierozpoznawalne – ich zobaczenie/przeczytanie wymaga użycia dodatkowego sprzętu 
  • Analiza sądowa: wymaga sprzętu laboratoryjnego do wykonania testu 

Security Features