Kartony z kodami seryjnymi

Essentra oferuje szereg opcji opakowań kartonowych spełniających wymagania klientów: od kartonów z obszarami nielakierowanymi po gotowe do pakowania kartony z kodami seryjnymi drukowanymi przy użyciu zatwierdzonych systemów zarządzania danymi w celu zapewnienia zgodności.
Serialsation solutions boxes
tamper evidence
tamper evidence

Opis i zalety

  • Dostępna technologia jawnego i ukrytego uwierzytelniania
  • Minimalizuje udział procedury serializacji na liniach pakowania
  • Drukowane cyfrowo unikalne numery seryjne na poziomie elementu pochodzące z zewnętrznie dostarczanych danych, eliminujące potrzebę zaangażowania klientów w projektowanie i zarządzanie drukiem.
  • Kontrola jakości w celu zapobiegania duplikacji
  • Kontrola wydruków w celu potwierdzenia czytelności
  • Użyte numery serii rejestrowane w raportach
Brochure

Serialised Carton Label Solutions

Our 'End-to-End Solutions Delivered' brochure outlines our capabilities and solutions.

Preferowana metoda kontaktu.