Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjenta

Przestrzeganie zaleceń lekarza można najlepiej zdefiniować jako przyjmowanie przez pacjenta leków zgodnie z przepisanym dawkowaniem, w odpowiednim czasie, częstością i wskazówkami.

Coraz więcej dowodów wskazuje, że programy przestrzegania zaleceń dotyczące przyjmowania leków mogą potencjalnie znacznie ograniczyć wydatki na ochronę zdrowia i generować istotne oszczędności podatników.

Według Światowej Organizacji Zdrowia jednym z czynników, który przyczynia się do niedostatecznego przestrzegania zaleceń lekarskich jest brak wiedzy, ponieważ pacjenci często nie rozumieją instrukcji dotyczących leczenia.

Opakowanie farmaceutyczne odgrywa zatem niezwykle ważną rolę pod względem zamieszczanych informacji, które mają na celu pomoc pacjentom w przestrzeganiu właściwego schematu dawkowania. Opakowania firmy Essentra są zaprojektowane tak, aby pomóc pacjentowi stosować się do zaleceń lekarza, poprzez czytelne przedstawienie informacji oraz ułatwienie użytkowania.

Fakty i liczby:

  • Badania pokazują, że pacjenci, którzy nie przyjmują leków we właściwy sposób kosztują brytyjski National Health Service 500 milionów GBP rocznie.
  • Około 50% pacjentów z chorobami przewlekłymi w krajach rozwiniętych nie przyjmuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza
  • W 2009 roku organizacja Network for Excellence in Health Innovation wymieniła niedostateczne przestrzeganie zaleceń lekarskich jako jeden z „problemów związanych z lekami” odpowiedzialny za około 13% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną
  • Niedostateczne przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących przyjmowania leków zwiększa prawdopodobieństwo możliwemu do zapobieżenia postępowi choroby, zwiększa liczbę możliwych do uniknięcia hospitalizacji, wizyt u lekarza i w oddziałach pomocy doraźnej. Szacuje się, że nieprzestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarza generuje koszty ok. 300 miliardów USD rocznie.

Producty

Patient adherence brochure

Patient Adherence

Our 'End-to-End Solutions Delivered' brochure outlines our capabilities and solutions.

Preferowana metoda kontaktu.