Oznaczanie kodami seryjnymi

test

Fałszerze wykazują się coraz większą inteligencją i wyrafinowaniem w odkrywaniu metod uzyskiwania dostępu do łańcucha dostaw. Aby sprostać rosnącemu zagrożeniu, na całym świecie stosowane są różne środki zabezpieczania przed fałszerstwami, w tym oznaczanie kodami seryjnymi. Serializacja jest systemem śledzenia, identyfikacji i weryfikacji produktów poprzez stosowanie niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych. W Essentra rozumiemy te wyzwania i zdajemy sobie sprawę z rosnących zagrożeń związanych z fałszerstwami. Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i identyfikowalność produktów, opracowaliśmy szeroki asortyment oznaczanych numerami seryjnymi kartonów i etykiet. 

W Essentra drukujemy cyfrowo unikalne kody seryjne na poziomie elementu pochodzące z zewnętrznie dostarczanych danych, eliminujące potrzebę zaangażowania klientów w projektowanie i zarządzanie drukiem. Kontrola jakości zapewnia prawidłowy i odpowiedni system zarządzania danymi. Kody serii nie są duplikowane, a kontrola wydruku prowadzona jest w celu potwierdzenia czytelności. Użyte kody serii są rejestrowane i dostarczane klientom w celu spełnienia wymogu dalszego zarządzania danymi. 

Dostępne rozwiązania obejmują m.in.

  • Kartony z kodami seryjnymi
  • Etykiety z kodami seryjnymi
  • Dostępna technologia jawnego i ukrytego uwierzytelniania
  • Minimalizuje udział procedury serializacji na liniach pakowania

Producty