Badania e-papierosów

Zajmujemy się badaniem e-papierosów i e-płynów od momentu ich stworzenia. Nasza oferta badań została zamieszczona poniżej. Oferujemy również możliwość opracowania na zamówienie niestandardowych metod badania innych związków chemicznych.

E cigarette testing example

Oferta badań

 • E-papierosy z różnymi objętościami zaciągnięcia, częstotliwością zaciągnięcia, czasem trwania zaciągnięcia i profilem zaciągnięcia
 • Całkowity uzysk pary, nikotyny i wody
 • Uzysk glikolu propylenowego i glicerolu
 • Transfer mentolu i innych smaków w mgiełce z e-papierosa
 • Współczynniki niezadziałań oraz zaciągania do wyczerpania, w tym zdefiniowane bloki zaciągnięć w celu uzyskania konsekwentnych uzysków
 • Spadek ciśnienia na e-papierosie
 • Płyny – porównanie zarówno składu jak i wydajności
 • Produkty uzysku substancji takie jak
  • Karbonyle
  • Glikol etylenowy i glikol dietylenowy
  • Alkaloidy o mniejszym znaczeniu występujące w tytoniu
  • Metale
  • Policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH)
  • Charakterystyczne dla tytoniu i lotne nitrozoaminy
  • Fenole
  • Amoniak, cyjanowodór i tlenek azotu
  • Pirydina, chinolina, styren oraz inne półlotne związki chemiczne
  • Różne związki organiczne (1, 3 butadien, izopren, itp.)
  • Aromatyczne aminy
  • Możliwość opracowania na żądanie niestandardowych metod badania innych związków chemicznych
NDS brochure thumbnail

Broszura na temat rozwiązań do przyjmowania nikotyny

Pobierz naszą broszurę na temat rozwiązań do przyjmowania nikotyny, aby dowiedzieć się więcej o naszych możliwościach i rozwiązaniach.

Preferowana metoda kontaktu.