Skłonność do zapłonu

Procedura ta stosowana jest w przypadku papierosów, które wypalają się wzdłuż wałka tytoniowego i zgodna z procedurami opisanymi w ISO 12863 i ASTM E2187.

Procedura

Zapalone papierosy umieszczane są w komorze do badania skłonności do zapłonu i monitorowane do wypalenia na całej długości Podczas badania papierosy oznaczane są jako „wypalone na całej długości” jeśli papieros wypali się do lub za przednią płaszczyznę bibułki filtra (lub za metalowe kołki w przypadku papierosów bez filtra). Papieros zostanie oznaczony jako „niewypalony na całej długości” jeśli zgaśnie przed przednią płaszczyzną bibułki filtra (lub metalowymi kołkami w przypadku papierosów bez filtra).

Ignition propensity example