Badania bezogniowe

Nasze usługi naukowe obejmują serię badań komercyjnych umożliwiających analizę składu tytoniu m.in. cygarowego, do papierosów skręcanych i do innych produktów oraz parametrów fizycznych. 

Badania dzielą się na trzy serie GOTHIATEK®, badania parametrów fizycznych i badania tytoniu.

GOTHIATEK®

benzo[a]piren benzo[a]piren
Metale Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), nikiel (Ni)
Azotyn Azotyn
Lotne nitrozaminy N,N-nitrozodimetyloamina (NDMA)
Nitrozoaminy swoiste dla tytoniu (TSNA)  

Badania właściwości fizycznych

Kompleksowy zestaw pomiarów obejmujący:

Badania tytoniu

Badaniom poddać można różne rodzaje tytoniu, w tym tytoniu do cygar i papierosów skręcanych oraz tytoniu bezdymnego.

Oddzielny zestaw badań sprawdzających zgodność z wymogami FDA.

Amoniak Amoniak
benzo[a]piren benzo[a]piren
Eugenol Eugenol
Smaki Na żądanie
Substancje pochłaniające wilgoć Glicerol, glikol propylenowy, glikol trietylenowy
Mentol Mentol
Rtęć Rtęć (Hg)
Metale Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), nikiel (Ni), selen (Se)
Wilgoć Wilgoć
Zawartość nikotyny (CRM62) Zawartość nikotyny (CRM62)
Nikotyna i poszczególne alkaloidy Nikotyna, nornikotyna, anabazyna, anatabina, miosmina (GC / MS)
Nikotyna i wszystkie alkaloidy Nikotyna, nornikotyna, anabazyna, anatabina, miosmina (razem) (CFA) (ISO 15152)
Azotan Azotan
Azotyn Azotyn
N,N-nitrozodimetyloamina (NDMA) N,N-nitrozodimetyloamina (NDMA)
pH pH
Substancje redukujące Zgodnie z ISO 15153 (ekwiwalent CRM37)
Propionian sodu Propionian sodu
Kwas sorbinowy Kwas sorbinowy
Gęstość wypełnienia tytoniowego Gęstość wypełnienia tytoniowego
Szerokość strzępów tytoniu Szerokość strzępów tytoniu
Nitrozoaminy swoiste dla tytoniu (TSNA) 4-(N-nitrozometyloamino)-1-(3-pirydyl)-1-butanon (NNK), N-nitrozonornikotyna (NNN), N-nitrozoanabazyna (NAB), N-nitrozoanatabina (NAT)
Triacetyna Triacetyna