Badania dymu

Usługi naukowe obejmują serię komercyjnych testów mających na celu analizę składu dymu papierosowego. 

Badania podzielone są na dwie serie; dym wdychany bezpośrednio i pośrednio, w tym parametry wymagane przez ANVISA.

Bezpośrednio wdychany dym

Dla różnych rodzajów wyrobów tytoniowych i kategorii produktów dostępny jest oddzielny zestaw badań sprawdzających zgodność z projektem FDA w sprawie listy niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych substancji (HPHC). Zestaw badań obejmuje

Amoniak Amoniak
Aromatyczne aminy 1-aminonaftalen, 2-aminonaftalen, 3-aminobifenyl, 4-aminobifenyl
Benzo[a]piren Benzo[a]piren
Karbonyle Formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akroleina, krotonaldehyd, keton etylowo-metylowy, propionoaldehyd, n-butyroaldehyd
Eugenol Eugenol
Smaki Na żądanie
Cyjanowodór HCN
Mentol Mentol
Rtęć Rtęć (Hg)
Metale Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), nikiel (Ni), selen (Se)
Tlenek azotu Tlenek azotu
pH pH
Fenole Katechol, o-krezol, m- oraz p-krezol, fenol, hydrochinon, rezorcyna
Substancje półlotne Pirydyna, chinolina, styren
Substancje smoliste, nikotyna, tlenek węgla (CO) TPM, woda, nikotyna, NFDPM, tlenek węgla (CO), ilość zaciągnięć
Nitrozoaminy swoiste dla tytoniu (TSNA)  4-(N-nitrozometyloamino)-1-(3-pirydyl)-1-butanon (NNK), N-nitrozonornikotyna (NNN), N-nitrozoanabazyna (NAB), N-nitrozoanatabina (NAT)
Lotne związki organiczne (VOC)  1,3-butadien, benzen, toluen, izopren, akrylonitryl

Dym wdychany niebezpośrednio

Rozmaite warunki palenia i kategorie produktów. Zestaw badań obejmuje

Amoniak Amoniak
Aminy aromatyczne 1-aminonaftalen, 2-aminonaftalen, 3-aminobifenyl, 4-aminobifenyl
Benzo[a]piren Benzo[a]piren
Karbonyle Formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akroleina, krotonaldehyd, keton etylowo-metylowy, propionoaldehyd, n-butyroaldehyd
Eugenol Eugenol
Smaki Na żądanie
Cyjanowodór HCN
Mentol Mentol
Rtęć Rtęć (Hg)
Metale Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), nikiel (Ni), selen (Se)
Tlenek azotu Tlenek azotu
pH pH
Fenole Katechol, o-krezol, m oraz p-krezol, fenol, hydrochinon, rezorcyna
Substancje półlotne Pirydyna, chinolina, styren
Substancje smoliste, nikotyna, tlenek węgla (CO) TPM, woda, nikotyna, NFDPM, tlenek węgla (CO), ilość zaciągnięć
Nitrozoaminy swoiste dla tytoniu (TSNA)  4-(N-nitrozometyloamino)-1-(3-pirydylo)-1-butanon (NNK), N-nitrozonornikotyna (NNN), N-nitrozoanabazyna (NAB), N-nitrozoanatabina (NAT)
Lotne związki organiczne (VOC)  1,3-butadien, benzen, toluen, izopren, akrylonitryl