Modyfikowany węgiel

Materiały te w znaczący sposób poprawiają właściwości węgla aktywnego. Standardowy węgiel aktywny jest wzbogacany, aby zatrzymywać toksyczne związki chemiczne, np. dodatek ten umożliwia redukcję cyjanowodoru o 90%.

Aby szczegółowo omówić możliwości w zakresie projektowania filtrów z modyfikowanym węglem, prosimy o kontakt.

Designer carbons example