Dyspergowalna owijka

Dyspergowalna owijka Essentra to świadectwo ogromnych postępów poczynionych w zakresie zwiększania degradowalności.

Ta innowacyjna owijka ulega rozkładowi w wodzie trzykrotnie szybciej niż owijki ze standardowych materiałów i może zostać wykorzystana z wieloma naszymi filtrami, aby przyśpieszyć tempo ich rozkładu.

Aby dowiedzieć się więcej o dyspergowalnych owijkach, prosimy o kontakt.


Dispersable plugwrap example

Możliwe połączenia

  • Infused™ nasz filtr papierowy charakteryzujący się wyższą retencją substancji smolistych niż zwykłe filtry i ograniczający całkowity koszt produktu bez negatywnego wpływu na smak
  • BiTech™ łączący włókna octanu z papierem, aby zapewnić wyższą skuteczność filtracji i oszczędność
  • Ochre™, nasz niewybielany filtr papierowy spajany bez użycia dodatków chemicznych, ulega rozkładowi trzykrotnie szybciej niż standardowe filtry