Filtr Tube Segment

Precyzyjne formowanie kształtów

Filtr Tube Segment to wielosegmentowy filtr składający się z rurki biegnącej przez segment ustnika stworzony przy użyciu technologii Essentra Filter Products’ Tube Technology®. Taki nowatorski wygląd może zostać dodatkowo wzbogacony poprzez zastosowanie różnych kolorów i kształtów rurki.

Sposób wykonania filtra

Składa się on z segmentu tytoniowego i ustnika z karbowanych włókien octanu celulozy o wysokiej jakości, która może zostać zabarwiona, umożliwiając różnicowanie produktów. Segment tytoniowy może ewentualnie zostać wykonany z papieru, co zapewnia wyższy poziom retencji substancji smolistych i nikotyny. Dodatkowa ilość plastyfikatora i octanu celulozy w segmencie ustnika sprawia, że struktura jest twardsza niż w przypadku filtrów standardowych i pozwala osiągnąć wysoki poziom jakości i estetyki.

Octan celulozy formowany jest wokół trzpienia w celu utworzenia pustej przestrzeni. Istnieje możliwość modyfikacji pozwalającej na zastosowanie różnych kształtów na ustniku. Filtr osłonięty jest zewnętrzną owijką standardową lub porowatą w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Układ filtra, długość, obwód, spadek ciśnienia, kształt rurki oraz kolory segmentów mogą zostać zmienione w celu poprawy wizerunku marki i zaspokojenia indywidualnych wymogów smakowych oraz filtracyjnych.

Tube Segment Example

Opis i zalety

  • Oryginalny wygląd produktu końcowego dzięki precyzyjnemu formowaniu kształtów umożliwiającemu różnicowanie produktów i zwiększenie atrakcyjności produktu dla rynku docelowego
  • Duże możliwości w zakresie różnicowania produktów i oferty rynkowej dzięki szerokiej gamie dostępnych kształtów
  • Budowanie wizerunku marki dzięki zastosowaniu filtrów podwójnych
  • Mniej przebarwień na filtrze podczas użytkowania
  • Dwufiltrowy układ umożliwiający zastosowanie różnych konstrukcji