Filtr Groove Core™

Filtr Groove Core nie tylko wyróżnia się dzięki zastosowaniu wyżłobień, ale dzięki wprowadzeniu kieszonki węglowej oraz wewnętrznej owijki papierowej z wyżłobieniami charakteryzuje się również wyższą skutecznością filtracji.

Sposób wykonania filtra

Filtr z mono-octanu wyposażony w „kieszonkę” na węgiel oraz wewnętrzną owijkę z wyżłobieniami zapewniające zwiększoną skuteczność filtrowania. Kieszonka umieszczona jest bliżej końcówki tytoniowej filtra, a wyżłobienie wewnętrznej owijki papierowej bliżej ustnika.

Obwody mieszczą się w przedziale od 23.3mm–25.4mm. Zalecana długość filtra wynosi od 27mm do 32mm, a zawartość węgla pomiędzy 20mg a 40mg. Istnieje możliwość użycia na maszynie owijki o minimalnej grubości 30gsm bez negatywnego wpływu na wydajność, a spadek ciśnienia może zostać dostosowany do wymagań smakowych lub filtracyjnych.

Grove Core Example

Opis i zalety

  • Oferuje on lepszą wydajność filtracji, łącząc zalety aktywnego węgla i technologii Smooth Core Technology™ (ograniczenie stężenia komponentów gazowych i półlotnych w dymie wdychanym bezpośrednio) przy wyższej retencji substancji smolistych powiązanej z zastosowaniem technologii CPA
  • Charakterystyczny wygląd produktu końcowego oferuje wiele możliwości w zakresie różnicowania produktów i wzmacniania wizerunku marki
  • Możliwość zwalczania fałszerstwa przy pomocy standardowych filtrów CPA™ lub CPA™ z kolorową owijką wewnętrzną
  • Precyzyjne dozowanie składników aktywnych i bardziej wydajne użycie materiałów, energii i maszyn w jednoetapowym procesie produkcyjnym
  • Czystsza seria produkcyjna w porównaniu z filtrami węglowymi stanowiącymi branżowy standard