Filtr Myria™

Wysoki poziom retencji cząstek stałych

Filtr Myria® to jednosegmentowy filtr papierowy. To prosty filtr mechaniczny, który może zapewnić wysoki poziom retencji cząstek stałych. Ten filtr dostępny jest w wersji slim i super slim.

Sposób wykonania filtra

Wykonany z wysokiej jakości papieru Myria® typu semi-crêpe sprasowanego w celu uzyskania wymaganych parametrów. Osłonięty zewnętrzną owijką standardową lub porowatą w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Istnieje możliwość indywidualizacji długości i obwodu filtra oraz spadku ciśnienia tak, aby spełniały różne wymagania dotyczące smaku i filtracji.

Myria example

Opis i zalety

  • Szybszy rozkład niż w przypadku filtrów z octanu celulozy
  • Wyższa retencja substancji smolistych i nikotyny w porównaniu ze standardowym filtrem monooctanowym
  • Popularnie stosowane metody produkcyjne przy użyciu nowoczesnego szybkiego sprzętu