Filtr do papierosów skręcanych Infused

Opatentowany filtr Infused w pełni wykorzystuje korzyści płynące z użycia papieru, w tym niższy koszt i wyższą retencję substancji smolistych, jednocześnie umożliwiając zachowanie smaku zbliżonego do standardowych filtrów z octanu celulozy.

Infused tip example

Opis i zalety

  • Zrównoważona konstrukcja ograniczająca całkowity koszt bez negatywnego wpływu na smak
  • Wyższa retencja substancji smolistych i nikotyny w porównaniu ze standardowym filtrem monooctanowym
  • Poprawiony smak zbliżony do standardowych filtrów z octanu celulozy
  • Szybszy rozkład i biodegradacja w porównaniu z filtrami z octanu celulozy
  • Wyższa skuteczność usuwania fenoli (zbliżona do octanu celulozy)