Filtr do papierosów skręcanych Myria®

Filtr Myria® to jednosegmentowy filtr papierowy. To prosty filtr mechaniczny zapewniający wysoki poziom retencji cząstek stałych.

Jest on dostępny w wersji slim i super slim.

Myria example

Opis i zalety

  • Szybszy rozkład niż w przypadku filtrów z octanu celulozy
  • Wyższa retencja substancji smolistych i nikotyny w porównaniu ze standardowym filtrem monooctanowym
  • Popularnie stosowane metody produkcyjne przy użyciu nowoczesnego szybkiego sprzętu