Filtr do papierosów skręcanych Cavitec®

Filtr Cavitec® składa się z dwóch oddzielnych segmentów filtra otaczających przestrzeń wypełnioną koloryzowanym granulatem węgla aktywnego. Unikalna zaleta tego produktu polega na możliwości wypełnienia wolnej przestrzeni więcej niż jedynym rodzajem granulatu. Do tego można zastosować segmenty wykonane z różnych materiałów w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności filtracji.

Cavitec example

Opis i zalety

  • Możliwość użycia dowolnego granulowanego adsorbentu oraz wysoka elastyczność potrójnego filtra stanowi unikalną zaletę zwiększającą atrakcyjność produktu dla klientów oraz oferuje możliwości w zakresie różnicowania marki
  • Wiodące w branży wolumetryczne wypełnienie wolnej przestrzeni zapewnia najlepszą skuteczność dodatków
  • Możliwość dodania dużej ilości dodatków
  • Ograniczenie stężenia substancji półlotnych i gazowych w bezpośrednio wdychanym dymie bez potrzeby wentylacji dzięki zastosowaniu węgla
  • Elastyczność umożliwiająca zrównoważenie smaku i łagodności tytoniu w celu dopasowania do wymogów konsumenta
  • Elastyczność dzięki możliwości zastosowania jednego lub wielu adsorbentów w pustej przestrzeni