Filtrr Super Slim Active Acetate Dual

Standard branżowy

Filtr Super Slim Active Acetate Dual to dwusegmentowy filtr z aktywnym węglem stanowiący branżowy standard. To filtr wykorzystywany w wielu wiodących na świecie markach papierosów z węglem.

Sposób wykonania filtra

Składa się on z segmentu tytoniowego i ustnika z karbowanego octanu celulozy o wysokiej jakości Segment tytoniowy jest wypełniony aktywnym węglem.

Obydwa segmenty osłonięte zostały zewnętrzną owijką standardową lub porowatą. Ewentualnie segment ustnika może zostać wykonany z nieowijanego octanu w celu uzyskania wykończenia o wysokiej jakości. Segmenty filtra owinięte są zewnętrzną owijką standardową lub porowatą w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Acetate Dual Example

Opis i zalety

  • Popularnie stosowane metody produkcyjne przy użyciu nowoczesnego szybkiego sprzętu
  • Charakterystyczny łagodniejszy i chłodniejszy dym oraz możliwość modyfikacji smaku dowolnej mieszanki
  • Ograniczenie stężenia substancji gazowych i komponentów półlotnych w dymie wdychanym bezpośrednio dzięki zastosowaniu segmentu z węglem aktywnym
  • Budowanie wizerunku marki poprzez wykorzystanie węgla aktywnego
  • Do zastosowania z wszystkimi rodzajami mieszanek tytoniu
  • Możliwość zastosowania z konwencjonalną wentylacją, jeśli istnieje taka konieczność
  • Precyzyjne dozowanie dowolnych granulowanych adsorbentów