Filtr Super Slim Carbon Paper Dual

Filtr Super Slim Carbon Paper Dual jest dwusegmentowym filtrem z węglowo-papierowym segmentem filtracyjnym.

Filtr ten łączy w sobie właściwości dwóch różnych materiałów filtracyjnych z dodatkową korzyścią płynącą z zastosowania węgla aktywnego w celu zapewnienia filtracji charakteryzującej się większą retencją substancji smolistych i nikotyny.

Sposób wykonania filtra

Składa się on z dwóch segmentów: segmentu tytoniowego z papieru pokrytego węglem aktywnym, natomiast segment ustnika wykonany jest z karbowanego octanu celulozy o wysokiej jakości.

Obydwa segmenty zostały osłonięte zewnętrzną owijką standardową lub porowatą. Ewentualnie segment ustnika może zostać wykonany z nieowijanego octanu w celu uzyskania wykończenia o wysokiej jakości. Segmenty filtra owinięte są zewnętrzną owijką standardową lub porowatą w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Carbon Paper Example

Opis i zalety

  • Węgiel zintegrowany w papierowym podłożu – znane korzyści węgla oraz rozsądna pojemność
  • Ekologiczny filtr o ekologicznym smaku
  • Zwiększona retencja substancji smolistych i nikotyny
  • Niższy poziom wymaganej wentylacji dla danego uzysku
  • Elastyczność umożliwiająca połączenie smaku i łagodności tytoniu ze skuteczną filtracją w celu dopasowania do wymogów konsumenta
  • Aktywny węgiel umożliwia ograniczenie stężenia związków chemicznych w fazie gazowej i półlotnych w dymie wdychanym bezpośrednio dla danego poziomu substancji smolistych bez zwiększenia poziomu wentylacji
  • Segment papierowy ulega szybszemu rozkładowi niż segmenty z octanu celulozy
  • Węgiel na powierzchni papieru pozwala klientom zrozumieć korzyści płynące ze stosowania aktywnego węgla
  • Budowanie/umacnianie wizerunku marki poprzez wykorzystanie węgla aktywnego