Filtr Super Slim Triple Segment

Maksymalna elastyczność filtracji

Filtr Super Slim Triple Segment składa się z trzech segmentów, co umożliwia zastosowanie połączenia dwóch lub trzech różnych materiałów w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności filtracyjnej. Filtr ten oferuje korzyści wynikające z połączenia czystości i skuteczności procesów produkcyjnych, jednocześnie umożliwiając wzbogacenie marki.

Sposób wykonania filtra

Składa się on z octanowego ustnika i segmentu tytoniowego połączonego środkowym segmentem octanowym wypełnionym węglem aktywnym.

Każdy z segmentów osłonięty został zewnętrzną owijką standardową lub porowatą. Segment ustnika i tytoniowy może zostać ewentualnie wykonany z nieowijanego octanu w celu uzyskania wykończenia o wysokiej jakości. Segmenty filtra owinięte są zewnętrzną owijką standardową lub porowatą w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Placeholder

Opis i zalety

  • Możliwość różnicowania produktów oraz zapewnienia im unikalnego charakteru zwiększającego zainteresowanie konsumentów
  • Szansa marketingowa na promowanie zalet układów trójsegmentowych dotyczących filtracji dymu i smaku.
  • Innowacyjne rozwiązania filtrujące wykorzystujące różne materiały i adsorbenty w układzie trójsegmentowym:
    • Ograniczanie stężenia substancji gazowych i komponentów półlotnych w dymie wdychanym bezpośrednio bez potrzeby dodatkowej wentylacji dzięki zastosowaniu segmentu z węglem aktywnym
    • Możliwość zmiany smaku dowolnej mieszanki tytoniu dzięki zastosowaniu segmentu z węglem aktywnym, który sprawia, że dym staje się łagodniejszy i chłodniejszy
    • Wysoka retencja substancji smolistych i nikotyny dzięki dobraniu odpowiedniej konstrukcji i materiałów
  • Środowisko produkcyjne wolne od zanieczyszczeń – czysta produkcja