Filtr Super Slim Tube Dual

Nowatorskie końcówki

Filtr Super Slim Tube Dual to dwusegmentowy filtr składający się z rurki biegnącej przez segment ustnika stworzony przy użyciu technologii Essentra Filter Products’ Tube Technology®. Innowacyjny wygląd końcowego produktu może zostać dodatkowo wzbogacony dzięki zastosowaniu koloryzowanego materiału w segmencie końcówki tytoniowej.

Konstrukcja filtra
Składa się on z segmentu tytoniowego i ustnika z karbowanych włókien octanu celulozy o wysokiej jakości, która może zostać zabarwiona, umożliwiając różnicowanie produktów. Segment tytoniowy może ewentualnie zostać wykonany z papieru, co zapewnia wyższy poziom retencji substancji smolistych i nikotyny. Dodatkowa ilość plastyfikatora i octanu celulozy w segmencie ustnika sprawia, że struktura jest twardsza niż w przypadku filtrów standardowych i pozwala osiągnąć wysoki poziom jakości i estetyki.

Octan celulozy w segmencie ustnika formowany jest wokół trzpienia w celu utworzenia pustej przestrzeni przy zastosowaniu opracowanych przez Essentra rurek. Osłonięty zewnętrzną owijką standardową lub porowatą w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Tube Dual Example

Opis i zalety

  • Różnicowanie produktów oraz tworzenie produktów pod kątem niszowych rynków
  • Elastyczność projektowa umożliwiająca stworzenie unikalnego wizerunku marki
  • Budowanie wizerunku marki dzięki zastosowaniu filtrów podwójnych
  • Dwufiltrowy układ umożliwiający zastosowanie różnych konstrukcji
  • Mniej przebarwień na filtrze podczas użytkowania
  • Minimalny obwód 19cm