Filtr Super Slim White Dual Rod

Filtr Super Slim White Dual Rod łączy największe zalety dwóch różnych segmentów filtrów. Dzięki dodaniu segmentu papierowego stworzono filtr o wysokiej retencji substancji smolistych i nikotyny.

Papier Crest™ to materiał o znakomitych właściwościach filtracyjnych. W przypadku użycia jako segment końcówki tytoniowej w filtrze Super Slim White Dual Rod jest to bardzo skuteczne rozwiązanie charakteryzujące się wysoką retencją, niskim spadkiem ciśnienia i konwencjonalnym wyglądem ustnika, jak w przypadku filtrów z octanu celulozy.

Sposób wykonania filtra

Składa się on z segmentu tytoniowego i ustnika z karbowanego octanu celulozy o wysokiej jakości Segment tytoniowy może zostać również wykonany z papieru w celu dodatkowego zwiększenia wydajności filtra.

Obydwa segmenty osłonięte zostały zewnętrzną owijką standardową lub porowatą. Ewentualnie segment ustnika może zostać wykonany z nieowijanego octanu w celu uzyskania wykończenia o wysokiej jakości. Segmenty filtra owinięte są zewnętrzną owijką standardową lub porowatą w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Aby szczegółowo omówić możliwości w zakresie projektowania filtrów, prosimy o kontakt.


White Dual Rod Example

Opis i zalety

  • Wyższa retencja niż w przypadku standardowego filtra z monooctanu przy niższym spadku ciśnienia
  • Użycie segmentu papierowego stanowi odpowiednie rozwiązanie do regulacji stężenia substancji smolistych dla właścicieli znanych marek
  • Segment papierowy ulega szybszemu rozkładowi niż segmenty z octanu celulozy
  • Filtr podwójny – znakomite możliwości w zakresie różnicowania produktów
  • Wrażenia podczas palenia jak w przypadku standardowego mono-octanu przy szerszym zakresie uzysku substancji smolistych, zwłaszcza w przypadku segmentów papierowych
  • Umożliwia osiągnięcie niskiego stężenia substancji smolistych bez potrzeby stosowania wysokiego poziomu wentylacji