Filtr Myria™

Wysoki poziom retencji cząstek stałych

FIltr Myria™  to jednosegmentowy filtr papierowy. To prosty filtr mechaniczny, zapewniający wysoki poziom retencji cząstek stałych. Ten filtr dostępny jest w wersji slim i super slim.

Sposób wykonania filtra

Wykonane z wysokiej jakości papieru Myria® typu semi-crêpe sprasowanego w celu uzyskania wymaganych parametrów. Osłonięty zewnętrzną owijką standardową lub porowatą w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Zaprojektowane, by spełniać wymagania smakowe i filtracyjne

Myria Example

Opis i zalety

  • Szybszy rozkład niż filtry z octanu celulozy
  • Wyższa retencja substancji smolistych i nikotyny w porównaniu ze standardowym filtrem monooctanowym
  • Popularnie stosowane metody produkcyjne przy użyciu nowoczesnego szybkiego sprzętu