Filtr Menthol Thread

Filtr Menthol Thread stanowi skuteczny sposób na dodanie aromatu mentolowego do papierosów w celu wzbogacenia smaku mieszanki tytoniu lub poszerzenia istniejącego asortymentu danej marki. Ten filtr dostępny jest w wersji slim i super slim.

Sposób wykonania filtra

Rozwiązanie to składa się z filtra z octanu z dodatkiem smakowym
i wykonane jest w postaci mocno spojonych karbowanych włókien octanu celulozy. Filtr ten może ewentualnie zostać wyprodukowany z papieru, zapewniając wyższą retencję substancji smolistych i nikotyny oraz osłonięty standardową lub nieporowatą owijką w zależności od wymagań wentylacyjnych.

Aromat mentolowy jest precyzyjnie dawkowany poprzez umieszczenie w papierze lub octanie celulozy specjalnie opracowanego wkładu oraz jest równomiernie rozprowadzany. Możliwość uzyskania większego stężenia aromatu dzięki zastosowaniu wielu wkładów

Staranne ułożenie wnętrza filtra oraz regulacja stężenia aromatu mentolowego sprawiają, że smak jest rozprowadzany równomiernie w korpusie filtra i z łatwością trafia do wciąganego dymu. Istnieje możliwość indywidualizacji długości i obwodu filtra, spadku ciśnienia oraz stężenia aromatu mentolowego tak, aby wzbogacały markę i spełniały wymagania dotyczące smaku i filtracji.Menthol thread example

Opis i zalety

  • Wrażenia podczas palenia oraz właściwości filtracyjne na równym poziomie jak w przypadku standardowych filtrów z monooctanu oraz znakomite parametry rozprowadzania dobrze znanego aromatu mentolowego
  • Różnicowanie produktów i zwalczanie fałszerstwa dzięki zastosowaniu kolorowego wkładu smakowego
  • Prosty i skuteczny dodatek smakowy do papierosów o obniżonej ilości zanieczyszczeń maszynowych wymagający mniej czasu na czyszczenie
  • Konsekwentny smak papierosów dzięki precyzyjnej regulacji poziomu aromatu menolowego
  • Wzbogacony smak wszystkich mieszanek tytoniu, zwłaszcza o niskiej lub bardzo niskiej zawartości substancji smolistych