Twórcy innowacji

Essentra współpracuje na skalę globalną i regionalną z klientami z przemysłu tytoniowego od wielu lat, opracowując filtry spełniające aktualne i przyszłe wymagania.

Dysponujemy trzema ośrodkami badawczo-rozwojowymi, ultranowoczesnym laboratorium i siedmioma zakładami produkcyjnymi strategicznie rozlokowanymi na całym świecie, co zapewnia nam odpowiednie warunki do tworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań rynkowych.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie rozwiązań pomagających naszym klientom w zwiększaniu udziału rynkowego i dochodów zarówno w przypadku rozwiązań niestandardowych jak i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Oferta